Σύντομη περιγραφή

Κανάτα από κρυσταλλίνη

160mm ύψος
 95mm         διάμετρος
500ml χωρητικότητα

Κανάτα Νο 10497/500ml

Σύντομη περιγραφή

Κανάτα από κρυσταλλίνη

160mm ύψος
 95mm         διάμετρος
500ml χωρητικότητα