Σύντομη περιγραφή

Μπωλ 

270mm διάμετρος

Shiro μπωλ 270mm

Σύντομη περιγραφή

Μπωλ 

270mm διάμετρος