Υιοί Σ. Παπάζογλου ΟΕ

Γέμελου 2, Νίκαια

Τ.Κ. 18450

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2104912115, 2104906464, 2104926607

Fax: 2104935696

E-mail: info@sptableware.gr