Σύντομη περιγραφή

Κηροπήγιο 

145mm διάμετρος 

Inna κηροπήγιο 145mm

Σύντομη περιγραφή

Κηροπήγιο 

145mm διάμετρος