Σύντομη περιγραφή

Ανοξείδωτη τσιμπίδα πάγου mirror polish 18/10

ενδείκνυται για πλυντήριο πιάτων και επαγγελματική χρήση 

Τσιμπίδα πάγου sp B'

Σύντομη περιγραφή

Ανοξείδωτη τσιμπίδα πάγου mirror polish 18/10

ενδείκνυται για πλυντήριο πιάτων και επαγγελματική χρήση