Σύντομη περιγραφή

463 ποτήρι λικέρ

Σύντομη περιγραφή